top of page

De verzekering rechtsbijstand of verzekering “juridische verdediging en bijstand”.Deze verzekering rechtsbijstand laat toe uw rechten te kennen of ze indien nodig te verdedigen bij een meningsverschil tussen u en derde betrokkenen, of tussen u en uw verzekeringsmaatschappij.

De rechtsbijstand dekt de kosten en honoraria van de advocaten.

Waarom een verzekering rechtsbijstand afsluiten?

a) Het ongeval vond plaats, de verantwoordelijkheid moet worden bepaald.

Wie is in fout?

Op basis van de ongevalsaangifte bepalen de twee verzekeraars elk wie verantwoordelijk is. Als de omstandigheden duidelijk zijn, komen de verzekeraars tot eenzelfde conclusie wat de verantwoordelijkheid betreft, en kan van hieruit het schadegeval geregeld worden.


b) Maar het is niet altijd zo duidelijk de verantwoordelijkheid te bepalen. Hier wordt de verzekering rechtsbijstand gebruikt. Op basis van juridische feiten beslist de verzekering uiteindelijk wie verantwoordelijk is. Dat kan eventueel leiden tot een tussenkomst van advocaten en een rechtsprocedure. De kosten worden gedekt door de verzekering rechtsbijstand.


c) In de praktijk laat de verzekeraar de verzekering rechtsbijstand altijd de verantwoordelijkheid bepalen in volgende gevallen:

als de ongevalsaangifte twee verschillende versies en dus een conflict oplevert alle ongevallen met een fietser, voetganger, openbaar vervoer (tram, bus) alle ongevallen in het buitenland alle ongevallen waarbij meer dan 2 voertuigen zijn betrokken, een ongeval onder invloed van alcohol of medicijnen, een ongeval veroorzaakt door een voertuig waarvan de documenten van de autokeuring niet in orde warren, als de verantwoordelijke van het ongeval niet verzekerd is of niet instaat is de schade te betalen .

Als u geen verzekering rechtsbijstand hebt, moet u dus een advocaat nemen en alle kosten zelf betalen.

Opmerkingen


bottom of page